top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJE O COOKIES 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda podczas składania zamówienia.

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem podanych danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do sprostowania danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

Zapewniam, że firma pn. Ewa Czeczelewska Usługi Szkoleniowe przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Przekazane dane osobowe są w pełni  bezpieczne.

1. Kto jest administratorem danych osobowych firmy Ewa Czeczelewska Usługi Szkoleniowe

Administratorem danych osobowych serwisu firmy Ewa Czeczelewska Usługi Szkoleniowe (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa przekazanych danym osobowym jest:

Ewa Czeczelewska Usługi Szkoleniowe

ul. Sitnicka 113

21-50 Biała Podlaska

NIP: 5371128458, REGON: 360595454


zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=5a11259f-aaa0-4937-9df1-66073bb7925c&archival=False 

2. Zamówienia

Składając zamówienie, Kupujący musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane przez Kupującego w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te nie zostaną nigdy przekazane osobom trzecim, a zwłaszcza w celach komercyjnych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze nas przetwarzane w celach statystycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach Kupujący nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Kupujący nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie Kupujący, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy Kupujący może jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez firmę Ewa Czeczelewska Usługi Szkoleniowe danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy firmy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Kupującemu prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

3. Cookies – Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na https://www.naukapielegnowania.com/shop

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika https://www.naukapielegnowania.com/shop

W ramach https://www.naukapielegnowania.com/shop stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach www.naukapielegnowania.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach www.naukapielegnowania.com  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach https://www.naukapielegnowania.com/shop;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych https://www.naukapielegnowania.com/shop;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu https://www.naukapielegnowania.com/shop;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy https://www.naukapielegnowania.com/shop mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika https://www.naukapielegnowania.com/shop.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

3.1.  https://www.naukapielegnowania.com/shop (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta https://www.naukapielegnowania.com/shop automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Kupujący łącząc się z https://www.naukapielegnowania.com/shop. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na  https://www.naukapielegnowania.com/shop i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji  https://www.naukapielegnowania.com/shop w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

3.2.  https://www.naukapielegnowania.com/shop (cookies)

https://www.naukapielegnowania.com/shop wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Kupującego, w celu umożliwienia  https://www.naukapielegnowania.com/shop rozpoznanie Kupującego i dostosowanie https://www.naukapielegnowania.com/shop do jego potrzeb.

https://www.naukapielegnowania.com/shop wykorzystuje cookies do:

- zapamiętania preferencji Kupującego wyświetlania https://www.naukapielegnowania.com/shop (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

- tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania https://www.naukapielegnowania.com/shop

Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z  https://www.naukapielegnowania.com/shop nie można zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w  https://www.naukapielegnowania.com/shop chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

3.3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Kupującego, w celu umożliwienia przeanalizowania przez  https://www.naukapielegnowania.com/shop  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli Kupujący nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania https://www.naukapielegnowania.com/shop.

Jeżeli Kupujący zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w https://www.naukapielegnowania.com/shop chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

3.4. Cookies pochodzące z serwerów partnerów https://www.naukapielegnowania.com/shop

https://www.naukapielegn-owania.com/shop korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej  https://www.naukapielegnowania.com/shop lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

https://www.naukapielegnowania.com/shop bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, jeżeli Kupujący chce akceptować ich cookies.

4. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, https://www.naukapielegnowania.com/shop dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe Kupującego będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

5. Zmiana polityki bezpieczeństwa https://www.naukapielegnowania.com/shop

https://www.naukapielegnowania.com/shop zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania https://www.naukapielegnowania.com/shop  lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.  

6. Kontakt

https://www.naukapielegnowania.com/shop kontaktuje się z Kupującym korzystając z podanego e-maila, w szczególnych sytuacjach Sprzedający korzysta z podanego przez Kupującego  numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Kupującego zachęcamy do kontaktu pod  e-mailem: eczeczelewska@gmail.com   

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Kupującego, o ile Kupujący nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod e-mailem: eczeczelewska@gmail.com

W powyższych sprawach można również kontaktować się wykorzystując adres:

Ewa Czeczelewska Usługi Szkoleniowe

ul. Sitnicka 113, 21-500 Biała Podlaska

bottom of page