top of page

200 pytań z badań fizykalnych!

Od zarania medycyny badanie fizykalne (podmiotowe i przedmiotowe) było podstawową czynnością każdego lekarza, obecnie również pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. Dobrze zebrany wywiad i przeprowadzone badanie fizykalnego jest podstawą do różnicowania chorób i skierowania pacjenta na badania pogłębione w celu postawienia właściwej diagnozy lekarskiej czy pielęgniarskiej.

200 pytań wraz z odpowiedziami pomoże sprawdzić Państwu posiadaną wiedzę z zakresu badań fizykalnych. Skonstruowane w prosty sposób pytania będą pomocne w jej utrwaleniu, ułatwi to nie tylko zaliczenie przedmiotu, ale również przeprowadzenie badanie pacjenta zwłaszcza na początku drogi zawodowej

Zapraszam do skorzystania z oferty w kwocie 48 zł brutto za 200 pytań z badań fizykalnych wraz z odpowiedziami. 

Potwierdzenie wykonania przelewu na konto: 27 1160 2202 0000 0003 1585 3755, wraz z danymi do faktury należy wysłać na maila eczeczelewska.test@gmail.com. Test zostanie wysłany w przeciągu 24 godzin.

Jeśli chcesz się skontaktować ze mną w sprawie testu skorzystaj z formularza dostępnego w zakładce KONTAKT. 

Przykładowe pytania

Zadanie 1. Podczas badania ucha zewnętrznego wziernik wkłada się na głębokość:

A. 0,5 cm,

B. 1 cm,

C. nie ma znaczenia,

D. do zakończenia owłosienia.

 

Zadanie 2. Koilonychia to tzw. syndrom paznokci łyżeczkowatych, świadczy o:

A. przewlekłych chorobach serca,

B. niedoborze cynku,

C. niedoborze żelaza,

D. wszystkie wymienione.

 

Zadanie 3. Powiększony węzeł Virchowa świadczy o:

A. nowotworze szyjki macicy,

B. nowotworze żołądka,

C.  chłoniaku,

D. żaden z wymienionych.

 

Zadanie 4. Wstawianie się pętli jelitowej świadczy o:

A. niedrożności spastycznej,

B. niedrożności mechanicznej,

C. nadmiernym nagromadzeniu się gazów,

D. nadmiernym nagromadzeniu się niestrawionych treści pokarmowych.

Test nie może być kopiowany ani powielany w jakiejkolwiek formie bez zgody Autora.

bottom of page